B1 Gramatyka na platformie


B1 - Zakres Materiału Gramatycznego

1.

Powtórzenie budowy i użycia czasów i form:

Present Simple

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-14-present-simple

Present Continuous

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-11-present-continuous

Present Perfect Simple

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-12-present-perfect

Present Perfect Continuous

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-13-present-perfect-continuous

Past Simple

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-10-past-simple

Past Continuous

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-7-past-continuous

Future Simple

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-5-future-simple

to be going to

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-6-going-to

used to

Used to - introduction

Used to - affirmative sentences

Used to - negative sentences and questions Used to - negative sentences and questions

https://www.etutor.pl/words/142294

2.

 

Mowa zależna: zakres podstawowy

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/25-reported-speech

3.

Wprowadzenie czasu Past Perfect.

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/0-8-past-perfect

4.

Strona bierna: tworzenie i użycie

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/30-the-passive-and-the-caus-have

5.

Podstawowe czasowniki modalne oraz formy dedukcyjne

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/31-verbs

6.

Okresy warunkowe (typ 0,I, II)

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/7-conditionals-2

7a.

Stopniowanie przymiotników

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/1-adjectives-2

 

Forma wyższa i najwyższa przymiotników -wprowadzenie

Forma wyższa i najwyższa przymiotników - krótkie przymiotniki

Forma wyższa i najwyższa przymiotników - długie przymiotniki

Forma wyższa i najwyższa przymiotników - przymiotniki nieregularne

Forma wyższa i najwyższa przymiotników - porównania

 

 

7b.

Stopniowanie przysłówków

Stopniowanie przysłówków

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/2-adverbs-2

Stopniowanie przysłówków

Stopień wyższy przysłówków

Stopień najwyższy przysłówków

8.

Zdania względne 

9.

Konstrukcje zdaniowe z bezokolicznikiem i rzeczownikiem odczasownikowym (infinitive / gerund).

http://angielskawyspa.pl/strona-glowna/14-inf-gerund