B2+ For My Students


 

Składniki

OCENY KOŃCOWEJ  (USOS)

którą student otrzyma po zakończeniu lektoratu na poziomie B2 plus:

1.

Ocena z zaliczenia semestru

Pierwsza ocena

2.

Oceny z ustnego egzaminu końcowego po poziomie B2 +

 

2.1

Przedstawienie prezentacji: opowiadanie o sobie i swoich zainteresowaniach nawiązujących do studiowanego kierunku (ok. 10 minut).

Druga ocena

2.2

Streszczenie i rozmowa na temat artykułu popularnonaukowego o tematyce nawiązującej do kierunku studiów (do 1 strony formatu A4)

Trzecia ocena

Patrz też:

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/opis_egzaminu_jezyki_nowozytne.pdf

SOME USEFUL LINKS

for all students

Vocabulary builder

https://www.etutor.pl/thematic-dictionaries/en/pl

for WNS

students

B2+ Political Science - Introduction to Political Science

https://www.youtube.com/watch?v=jQK0Xbfel-M

for all students

 Academic writing

Writing a list of references

http://www.uefap.com/writing/referenc/referenc.htm