B2 For My Students


...

SKŁADNIKI

OCENY KOŃCOWEJ

PO ZAKOŃCZENIU LEKTORATU NA POZIOMIE B2-II

1.

Ocena z zaliczenia semestru na poziomie B2-II

Pierwsza ocena

2.

Ocena z egzaminu końcowego po poziomie B2-II, w którego skład wchodzą:

 

2.1

Część słuchowa:

Dwa nagrania zróżnicowane pod względem formy (łącznie ok. 15 minut) dwukrotnie wysłuchane.

Druga ocena

2.2

Część ustna:

 

2.2.1

Interakcja / dyskusja z drugim studentem lub egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1 i B2.

Trzecia ocena

2.2.2

Streszczenie i rozmowa na temat krótkiego artykułu o tematyce ogólnej (pół strony formatu A4).

Czwarta ocena

Patrz też: 

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/opis_egz_konc_kryt_ocen_nowo_20170514.pdf

SOME USEFUL LINKS

Discussion topics

http://www.esldiscussions.com/index.htm

Listening and Reading Practice

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/preparation/

http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening.html

http://www.esl-lab.com/

http://hibernia-institute.cz/on_line_testy/fce/

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/

Use of English

http://todayschool.es/first-certificate-tests-2/

 

DiKS B2-I      Tuesday/Thursday

 

24.10.2017

Listening + Reading (0)

09.11.2017

Revision (1)

14.11.2017

Test (1)

16.11.2017

Listening + Reading (1)

21.11.2017

Feedback (1)

04.01.2018

Revision (2)

09.01.2018

Test (2)

11.01.2018

Listening + Reading (2)

16.01.2018

Feedback (2)

 

Philology (B2-II)      Tuesday/Thursday

 

24.10.2017

Listening + Reading (0)

16.11.2017

Listening + Reading (1)

07.12.2017

Revision

12.12.2017

Test

14.12.2017

Listening + Reading (2)

19.12.2017

Feedback

04.01.2018-

18.01.2018

Presentations

30.01.2018

Listening Exam

 

K-1 (B2-I) Wednesday/Friday

 

25.10.2017

Listening + Reading (0)

10.11.2017

Revision (1)

17.11.2017

Test (1)

22.11.2017

Listening + Reading (1)

29.11.2017

Feedback (1)

05.01.2018

Revision (2)

10.01.2018

Test (2)

12.01.2018

Listening + Reading (2)

17.01.2018

Feedback (2)

 

K-2 (B2-II) Wednesday/Friday

 

25.10.2017

Listening + Reading (0)

22.11.2017

Listening + Reading (1)

08.12.2017

Revision

13.12.2017

Test

15.12.2017

Listening + Reading (2)

20.12.2017

Feedback

03.01.2018 –

19.01.2018

Presentations

31.01.2018

Listening Exam

 

K-3 (B2-I) Wednesday/Friday

 

25.10.2017

Listening + Reading (0)

10.11.2017

Revision (1)

17.11.2017

Test (1)

22.11.2017

Listening + Reading (1)

29.11.2017

Feedback (1)

05.01.2018

Revision (2)

10.01.2018

Test (2)

12.01.2018

Listening + Reading (2)

17.01.2018

Feedback (2)