B2 For My Students


...

SKŁADNIKI

OCENY KOŃCOWEJ 

USOS

PO ZAKOŃCZENIU LEKTORATU NA POZIOMIE B2-II

1.

Ocena z zaliczenia semestru na poziomie B2-II

Pierwsza ocena

2.

Ocena z egzaminu końcowego po poziomie B2-II, w którego skład wchodzą:

 

2.1

Część słuchowa:

Dwa nagrania zróżnicowane pod względem formy (łącznie ok. 15 minut) dwukrotnie wysłuchane.

Druga ocena

2.2

Część ustna:

 

2.2.1

Interakcja / dyskusja z drugim studentem lub egzaminatorem na wylosowany temat z zakresu materiału objętego programem na poziomie B1 i B2.

Trzecia ocena

2.2.2

Streszczenie i rozmowa na temat krótkiego artykułu o tematyce ogólnej (pół strony formatu A4).

Czwarta ocena

Patrz też: 

http://www.spnjo.uni.wroc.pl/sites/default/files/files/opis_egz_konc_kryt_ocen_nowo_20170514.pdf

SOME USEFUL LINKS

Discussion topics

http://www.esldiscussions.com/index.htm

Listening and Reading Practice

http://www.cambridgeenglish.org/exams/first/preparation/

http://www.examenglish.com/FCE/fce_listening.html

http://www.esl-lab.com/

http://hibernia-institute.cz/on_line_testy/fce/

http://www.flo-joe.co.uk/fce/students/tests/

Use of English

http://todayschool.es/first-certificate-tests-2/

...