e-learning FAQ


BARDZO WAŻNE:

1) Począwszy od roku akadem. 2017/18, studenci zakładają profil na platformie na swojego maila uniwersyteckiego

nr albumu@uwr.edu.pl

Studenci, którzy już posiadają profil założony na inny adres, powinni przed dokonaniem kolejnej opłaty zmienić go na uniwersytecki.

2) Proszę ignorować wszelkie pojawiające się na profilu informacje dotyczące ceny i terminu dostępu do platformy inne niż podane poniżej. Są one generowane automatycznie przez system i nie dotyczą studentów naszego Uniwersytetu.

3) Terminy zaplaty dla studentów naszego Uniwersytetu:

sem.zimowy: 1.IX - 15.XI                  sem.letni: 1.II - 31.III

4) Cena dla studentów naszego Uniwersytetu:

15 zł na semestr - studenci uczęszczający w danym semestrze na lektorat;

30 zł na semestr - studenci Uniwersytetu, którzy nie uczęszczają w danym semestrze na  lektorat.

5) Z ramienia platformy kontaktuje się z nami Pani Aleksandra  (Rosiek) Orłowska:

aleksandra.orlowska@langmedia.pl  

do której można zgłaszać wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem platformy.

6) Lektorem koordynującym wsółpracę z platformą jest mgr Marzena Burzyńska:

marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

NB: W adresie proszę nie zapomnieć o liczbie "2".

Uwaga! Bardzo proszę NIE wysyłać listów poprzez tą stronkę. Proszę pisać na adres uwr.edu.pl podany powyżej!

Pyt. 1) Dla studenta uczęszczającego w bieżącym semestrze na lektorat do SPNJO:

W jaki sposób student zapisuje się do grupy na platformie edukacyjnej przed upływem terminu zapłaty (patrz wyżej)?

1)      Student zakłada darmowy profil na platformie.

https://www.etutor.pl/

 2)      Będąc zalogowanym wchodzi na stronę:

 www.etutor.pl/grupa

 3)      W okienko, które pojawiło się na tej stronie wpisuje klucz swojej grupy i klika na <Dołącz do grupy>. Klucz ten student otrzymuje od lektora prowadzącego zajęcia (patrz punkt 6).

4) Na profilu studenta pojawi się informacja o sposobie i terminie zapłaty za dostęp do platformy.

5) Aby utrzymać dostęp do platformy student  musi dokonać opłaty w terminie - w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie konto studenta zostaje dezaktywowane. 

Pyt. 2) Dla studenta uczęszczającego w bieżącym semestrze na lektorat do SPNJO:

W jaki sposób student zapisuje się do grupy na platformie edukacyjnej po upływie terminie zapłaty (patrz wyżej)? 

Student pisze list z prośbą o zapisanie na etutora do koordynatora z ramienia SPNJO, mgr Marzeny Burzyńskiej:

 marzena.burzynska2@uwr.edu.pl 

W liście proszę podać:

imię i nazwisko

numer albumu

Pyt. 3) Dla studenta NIE uczęszczającego w bieżącym semestrze na lektorat do SPNJO - dotyczy części angielskiej i niemieckiej:

Zarówno przed jak i po terminie zapłaty, student pisze list z prośbą o zapisanie na etutora do koordynatora z ramienia SPNJO, mgr Marzeny Burzyńskiej:

 marzena.burzynska2@uwr.edu.pl 

W liście proszę podać:

imię i nazwisko

numer albumu

 

Pyt. 4) Dla studenta:

W jaki sposób student uzyskuje dostęp do części niemieckiej platformy?

1) Jeśli grupa w całości jest grupą języka niemieckiego, student zapisuje się do niej dokładnie tak, jak na język angielski w grupie angielskiej (patrz wyżej, Pyt. 1 i 2);

2) Jeśli grupa jest założona dla języka angielskiego, student chcący korzystać również z części niemieckiej dokonuje ponownej wpłaty, a w tytule wpłaty oprócz loginu i dopisku UWr zaznacza, iż wpłata dotyczy języka niemieckiego. Oznacza to, że za każdą wersję językową należy zapłacić osobno.

Pyt.5) Dla studenta i lektora:

Gdzie znajduje się ulepszony spis gramatyki zawartej na etutorze?

http://angielskawyspa.pl/dydaktyka-2/e-learning-cala-gramatyka

Pyt. 6) Dla studenta i lektora:

W jaki sposób można stworzyć ćwiczenia do własnych list słówek?

Dokładna instrukcja znajduje się na stronie:

https://www.etutor.pl/help/special-repetitions#testy