e-learning FAQ


BARDZO WAŻNE:

1) Począwszy od roku akadem. 2017/18, studenci zakładają profil na platformie na swojego maila uniwersyteckiego

nr albumu@uwr.edu.pl

Studenci, którzy już posiadają profil założony na inny adres, powinni przed dokonaniem kolejnej opłaty zmienić go na uniwersytecki.

2) Proszę ignorować wszelkie pojawiające się na profilu informacje dotyczące ceny i terminu dostępu do platformy inne niż podane poniżej. Są one generowane automatycznie przez system i nie dotyczą studentów naszego Uniwersytetu.

3) Terminy zaplaty dla studentów naszego Uniwersytetu:

sem.zimowy: 1.IX - 15.XI                  sem.letni: 1.II - 31.III

4) Cena dla studentów naszego Uniwersytetu:

15 zł na semestr - studenci uczęszczający w danym semestrze na lektorat;

30 zł na semestr - studenci Uniwersytetu, którzy nie uczęszczają w danym semestrze na  lektorat.

5) Z ramienia platformy kontaktuje się z nami Pani Aleksandra  Rosiek:

aleksandra.rosiek@langmedia.pl  

do której można zgłaszać wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem platformy.

6) Lektorem koordynującym wsółpracę z platformą jest mgr Marzena Burzyńska:

marzena.burzynska2@uwr.edu.pl

NB: W adresie proszę nie zapomnieć o liczbie "2".

Uwaga! Bardzo proszę NIE wysyłać listów poprzez tą stronkę. Proszę pisać na adres uwr.edu.pl podany powyżej!

Pyt. 1) Dla studenta:

W jaki sposób student zapisuje się do grupy na platformie edukacyjnej przed upływem terminu zapłaty (patrz wyżej)?

1)      Student zakłada darmowy profil na platformie.

https://www.etutor.pl/

 2)      Będąc zalogowanym wchodzi na stronę:

 www.etutor.pl/grupa

 3)      W okienko, które pojawiło się na tej stronie wpisuje klucz swojej grupy i klika na <Dołącz do grupy>. Klucz ten student otrzymuje od lektora prowadzącego zajęcia (patrz punkt 6).

4) Na profilu studenta pojawi się informacja o sposobie i terminie zapłaty za dostęp do platformy.

5) Aby utrzymać dostęp do platformy student  musi dokonać opłaty w terminie - w przypadku nieuiszczenia opłaty w terminie konto studenta zostaje dezaktywowane. 

Pyt. 2) Dla studenta:

W jaki sposób student zapisuje się do grupy na platformie edukacyjnej po upływie terminie zapłaty (patrz wyżej)? 

Student pisze maila do naszej administratorki na etutorze, Pani Aleksandry Rosiek, na adres:

aleksandra.rosiek@langmedia.pl

z prośbą o dołaczenie do grupy.

W tym przypadku potrzebne są następujące dane:

1) imię i nazwisko studenta;

2) adres mail na który ma być założone konto;

3) pełna nazwa grupy, do której student ma dołączyć (nazwę tą podaje studentowi lektor prowadzący zajęcia).

UWAGA!!!

Student uzyskuje dostęp do platformy dopiero po zaksięgowaniu wpłaty przez platformę, tj około 2,3 dni po przesłaniu dowodu wpłaty.

Pyt. 3) Dla studenta:

W jaki sposób student uzyskuje dostęp do części niemieckiej platformy?

1) Jeśli grupa w całości jest grupą języka niemieckiego, student zapisuje się do niej dokładnie tak, jak na język angielski w grupie angielskiej (patrz wyżej, Pyt. 1 i 2);

2) Jeśli grupa jest założona dla języka angielskiego, student chcący korzystać również z części niemieckiej dokonuje ponownej wpłaty, a w tytule wpłaty oprócz loginu i dopisku UWr zaznacza, iż wpłata dotyczy języka niemieckiego. Oznacza to, że za każdą wersję językową należy zapłacić osobno.

Pyt.4) Dla studenta i lektora:

Gdzie znajduje się ulepszony spis gramatyki zawartej na etutorze?

http://angielskawyspa.pl/dydaktyka-2/e-learning-cala-gramatyka

Pyt. 5) Dla lektora:

Jak założyć nową grupę na platformie?

Należy napisać maila do Pani Aleksandry Rosiek:

aleksandra.rosiek@langmedia.pl 

i podać jej nazwę grupy, którą chcielibyśmy założyć. Nazwa grupy jest całkowicie sprawą lektora, jednak przeważnie jest ona przez administratora odrobinę modyfikowana - najczęściej przed nazwą grupy zostają dodane inicjały lektora. W przypadku kiedy zaisnieje konieczność podania studentowi nazwy grupy (np. patrz Pyt.2) lektor podaje PEŁNĄ nazwę grupy.

Pyt. 6) Dla lektora:

Gdzie znajduje się klucz do grupy? 

Klucz do każdej grupy znajduje się nad tabelką danej grupy, w zakładce CZŁONKOWIE. Do każdej grupy jest inny klucz. Klucz podaje studentowi lektor.

Pyt. 7) Dla studenta i lektora:

W jaki sposób można stworzyć ćwiczenia do własnych list słówek?

Dokładna instrukcja znajduje się na stronie:

https://www.etutor.pl/help/special-repetitions#testy